monitoring (1).png

Vstup GDPR v platnost mimo jiné ovlivní také činnost obsahových agentur a copywriterů. Tyto subjekty využívají ke své práci osobní údaje, které jim poskytují jejich klienti. Toto zpracování by mělo být ošetřeno takzvanou zpracovatelskou smlouvou.


Pětadvacátý květen letošního roku bude z hlediska GDPR přelomový nejen pro nejrůznější instituce a společnosti, ale také pro digitální a obsahové agentury a copywritery. Publikování jakéhokoliv obsahu (textu, fotografií, videí), v němž figurují konkrétní osoby, bude obecným nařízením přímo ovlivněno. I tyto činnosti jsou totiž zpracováváním osobních údajů.

Provozujete-li obsahovou agenturu nebo v ní pracujete na pozici copywritera, jste vytvářením obsahu (zmíněných textů, fotografií či videí) pro své klienty v pozici zpracovatelů osobních údajů, které vám klienti poskytují. A jako takoví jste z obliga jen zdánlivě.

Po vstupu GDPR v platnost totiž bude vaší povinností kupříkladu upozornit svého klienta na to, že třeba nemá souhlas dotčených osob se zpracováním osobních údajů, a že tak porušuje zákon.

Týká se to například vámi napsaného e-booku, který klient nabízí ke stažení výměnou za e-mailovou adresu. Takto získaná mailová adresa již nesmí být automaticky zařazena do databáze kontaktů pro zasílání newsletterů. To, že k tomu zákazníci musejí dát souhlas zvlášť, jsme rozebrali v článku nazvaném Jak GDPR promění zasílání newsletterů.

Jak konfliktním situacím předejít? Doporučujeme před zahájením spolupráce vytvořit takzvanou zpracovatelskou smlouvu. V té vyjmenujte kategorie osobních údajů, které si s klientem předáváte, a způsob tohoto předávání. Definujte dobu, po kterou údaje budete zpracovávat, účel tohoto zpracovávání, zabezpečení této databáze i to, co se s údaji stane po skončení spolupráce. Jakékoliv dodatečné změny týkající se tohoto zpracovávání jsou bez souhlasu dotčených osob neoprávněné.

Problematiku GDPR a její dopad na nejrůznější lidské činnosti sledujeme dlouhodobě a v týmu máme odborníky, kteří jsou schopni vám se zpracovatelskými smlouvami pomoci. Neváhejte se tedy i v těchto případech na nás obrátit, rádi vám poradíme.