Naše spolupráce se školami byla oceněna certifikátem School Friendly, což nás velmi těší!

Níže uvádíme příklady konkrétních projektů, které jsme jako firma Railsformers za poslední dobu měli možnost realizovat. Naše spolupráce se školami se vyznačuje inovativními metodami, důrazem na praktické dovednosti a propojením teorie s praxí. Věříme, že takový přístup přispívá k lepšímu pochopení vyučované látky, podporuje rozvoj kritického myšlení a připravuje studenty na úspěšnou kariéru.

Zajišťujeme nejen exkurze a finanční i nefinanční dary, ale také podporujeme povinné praxe pro studenty středních a vysokých škol, včetně těch se specifickými potřebami.

Projekty, nad nimiž jsme v poslední době pracovali:

Mateřská škola Dobroslavice, odloučené pracoviště Děhylov

Mateřská školka Ostrava – Martinov

 • Zajištění webhostingu a provozní aktualizace internetové prezentace www.msmartinov.cz
 • Komplexní zajištění nové verze internetové prezentace msmartinov.cz (analýza, grafický návrh, tvorba, školení).

Exkurze pro žáky ZŠ

 • V rámci spolupráce s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti dlouhodobě nabízíme a zajišťujeme exkurze pro žáky základních škol (zejména 9. tříd).
 • V rámci exkurzí prezentujeme jak naši společnost a její projekty, tak i možnost právě spolupráce a praxí studentů SŠ a VŠ. Současně také žákům prezentujeme tipy na další vzdělávání a také na obsah a formu životopisů.
 • V rámci exkurzí žáci oceňují i občerstvení, které jim připravujeme.
 • V době pandemie COVID-19 jsme tyto vstupy realizovali i on-line formou.
 • Exkurze řešíme vždy po dohodě se zástupci MS PAKT a ZŠ již každoročně od roku 2019.

Zajištění praxí pro studenty SŠ v roce 2023

Realizováno v rámci spolupráce s MS PAKT (www.mspakt.cz)

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba

 • Zajištění povinné praxe pro 2 studenty v květnu 2023 včetně jednoho studenta se specifickými potřebami.

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba

 • Zajištění povinné praxe pro 3 studenty v období květen a září 2023 v délce 2x 2 týdny.

Obchodní akademie a VOŠS, Ostrava-Mariánské Hory

 • Zajištění povinné praxe pro 2 studenty v květnu 2023.

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

 • Zadání a konzultace bakalářských prací 2022/2023 na téma “Crowdfunding projektu Cisterna pro SDH Žulová”.

Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta

 • Zajišťujeme výuky předmětu “Programování v Ruby on Rails” - komplexní příprava a zajištění výuky (přednášky i cvičení) uvedené předmětu. O výjimečnosti dané příležitosti pro studenty svědčí skutečnost, že první výuka daného předmětu v letním semestru byla obsazen studenty během 24h od vyhlášení.
 • Spolupracujeme na přípravě nového bakalářského programu zaměřeného zejména na zajištění praktických zkušeností s vývojem software ve firmách.

Celé Česko čte dětem

Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola

Každý projekt, který uvádíme, je důkazem našeho závazku vůči vzdělávání a potvrzením našeho přesvědčení, že spolupráce mezi firmami a školami je klíčová pro budoucnost našeho regionu. Jsme hrdí na to, čeho jsme dosáhli, a těšíme se na další možnosti, jak podpořit a rozvíjet vzdělávání v našem kraji!